Masquefa aprova de nou l’Avanç de Planejament Urbanístic

Categories General

Es tracta del document estratègic i programàtic que serveix per definir el model urbà i desenvolupament del futur. Obre l’oportunitat a la construcció de més de 260 habitatges de protecció social.

En el darrer Ple municipal de 2022 l’Ajuntament va aprovar l’Avanç de Planejament, el document preliminar i obligatori per seguir avançant en la redacció del nou POUM de Masquefa.

El document és fruit d’un temps de reflexió i anàlisi del territori que ha comptat amb diversos estudis com la memòria social, els estudis d’avaluació ambiental, de perspectiva de gènere i també amb un procés de participació ciutadana. El resultat és un document que proposa un futur urbà sostenible, resilient i amb capacitat per atendre les necessitats socials i econòmiques del territori.

L’Avanç de Planejament proposa un model urbà de creixement moderat i sostenible tant en habitatges com espais d’activitat econòmica. Els objectius són incrementar l’oferta d’habitatge privat i d’habitatge social; densificar i consolidar els nuclis urbans; garantir la mobilitat sostenible en tot el municipi i la connexió entre el nucli, els barris i La Beguda; protegir l’espai obert i verd; millorar els equipaments públics i el servei a tot el municipi; i  garantir el desenvolupament de l’economia local.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, destaca que “els primers treballs de redacció del POUM van començar ja fa molts anys i fins i tot vam arribar a aprovar l’Avanç l’any 2012. Amb tot, la incorporació de La Beguda Alta al municipi de Masquefa fa preceptiu definir un nou pla d’ordenació urbanística municipal”.

En aquest sentit, el nou POUM que està treballant actualment l’Ajuntament té com a base l’Avanç del POUM aprovat per l’Ajuntament de Masquefa l’any 2012.

Daniel Gutiérrez, regidor de planejament urbanístic destaca que “arribar a l’Avanç de planejament és un dels objectius del mandat. Així garantim un futur sostenible, resilient i sobirà per Masquefa. Entre d’altres, el nou POUM obrirà la possibilitat d’arribar a més de 260 habitatges de protecció social, proposarà nous espais d’activitat econòmica i millorarà la relació entre els diferents nuclis de població. És un camí sobre el qual hem d’avançar”.

Tota la informació sobre l’Avanç de Planejament, els estudis associats i els resultats del procés de participació, els podeu trobar en aquest enllaç.

A partir de la data de publicació oficial, entra en vigor el període d’al·legacions de 30 dies hàbils.

 

 

L’entrada Masquefa aprova de nou l’Avanç de Planejament Urbanístic ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/masquefa-aprova-de-nou-lavanc-de-planejament-urbanistic/