L’Agència Catalana de l’Aigua millorarà el sanejament de Masquefa

Categories General

L’ACA ha licitat el contracte de redacció de projecte amb l’objectiu d’impulsar la millora dels col·lectors que transporten les aigües residuals cap a la depuradora.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha licitat el contracte de redacció de projecte per a millorar el sanejament i depuració de les aigües residuals de Masquefa. El contracte, amb un import de licitació de 55.547€, preveu dissenyar les actuacions de millora dels col·lectors que transporten les aigües residuals cap a la depuradora.

Masquefa disposa d’un sistema de sanejament ampli, que connecta diversos nuclis del municipi amb la depuradora, on es tracten les aigües residuals. La planta es va posar en servei l’any 2002 i té un cabal de disseny de 3.400 m3/dia, equivalent a una població de 19.833 habitants.

Els nuclis de població de Masquefa estan dispersos i la complicada orografia del terreny ha comportat que els col·lectors, que traslladen les aigües residuals fins a la depuradora, s’hagin ubicat majoritàriament dins les lleres dels torrents de la zona. Això provoca que els col·lectors estiguin més exposats a trencaments per les avingudes d’aigua en temps de pluja, ja què els torrents per els que discorren tenen un pendent elevat i molta capacitat d’erosionabilitat.

L’objecte d’aquest projecte és buscar alternatives al traçat dels col·lectors del sistema de Masquefa en els llocs on es produeixen habitualment més incidències, concretament a la zona de l’estació de bombament de Can Parellada, a la Font del Molí i Can Quiseró.

L’entrada L’Agència Catalana de l’Aigua millorarà el sanejament de Masquefa ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/lagencia-catalana-de-laigua-millorara-el-sanejament-de-masquefa/