Una anomalia en el funcionament de la xarxa de desgasificació del Dipòsit Controlat de Can Mata pot produir molèsties d’olors al llarg dels pròxims dies

Categories General

Des de l’Ajuntament de Masquefa es recorda a la població que té a la seva disposició l’aplicació NasApp per a la comunicació de les molèsties per males olors al territori.

L’empresa Prezero Gestión de Reisduos SA ha comunicat a l’Ajuntament de Masquefa que ha detectat una anomalia en el funcionament de la xarxa de desgasificació del Dipòsit Controlat de Can Mata i que aquesta incidència pot produir molèsties d’olors entre la població del territori.

Aquesta empresa informa, a més, que és probable que els episodis de males olors es repeteixin al llarg d’aquesta setmana.

L’origen d’aquestes males olors, tal com explica l’empresa, es produeix per un problema d’estanqueïtat en la xarxa provisional de desgasificació. Per seguretat i per evitar l’entrada d’oxigen, s’ha hagut d’aturar temporalment l’extracció de biogàs de la zona afectada i això ha suposat una reducció significativa del rendiment de desgasifiació; per tant, un eventual increment de les emissions de biogàs i possibles molèsties d’olors.

En aquest sentit, el consistori lamenta públicament aquest nou episodi i recorda que segueix treballant amb les administracions del territori per a plantejar una alternativa a l’actual deposició de residus a l’abocador de Can Mata.

Finalment, l’Ajuntament també fa avinent a la població que té a la seva disposició la nova aplicació NasApp per a informar de les incidències relacionades amb les pudors provinents de l’abocador i l’Ecoparc4. L’objectiu és unificar totes les notificacions en un sol canal de comunicació, prendre mesures correctores per minimitzar els episodis de mala olor i, en última instància, comptar amb registres que permetin imposar sancions econòmiques.

L’entrada Una anomalia en el funcionament de la xarxa de desgasificació del Dipòsit Controlat de Can Mata pot produir molèsties d’olors al llarg dels pròxims dies ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/una-anomalia-en-el-funcionament-de-la-xarxa-de-desgasificacio-del-diposit-controlat-de-can-mata-pot-produir-molesties-dolors-al-llarg-dels-proxims-dies/