Nomenament del senyor Rafael Fernández Juan i de la senyora Begoña Bullón Sánchez, funcionaris de carrera, com a tècnics auxiliars de la biblioteca

Categories General

El nomenament es fa a efectes del dia 13 de juliol de 2023.

L’Ajuntament de Masquefa ha nomenat al senyor Rafael Fernández Juan i la senyora Begoña Bullón Sánchez com a tècnics auxiliars de biblioteca a efectes del dia 13 de juliol de 2023.

El nomenament s’ha dut a terme en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal 2022-2024, entre els quals estan incloses les places de tècnics auxiliars de biblioteca, com a personal funcionari de carrera grup C1.

L’entrada Nomenament del senyor Rafael Fernández Juan i de la senyora Begoña Bullón Sánchez, funcionaris de carrera, com a tècnics auxiliars de la biblioteca ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/nomenament-del-senyor-rafael-fernandez-juan-i-de-la-senyora-begona-bullon-sanchez-funcionaris-de-carrera-com-a-tecnics-auxiliars-de-la-biblioteca/