Mesures preventives per a minimitzar el risc de detecció de la Xylella fastidiosa

Categories General

Es tracta d’un bacteri considerat plaga de quarantena prioritària per la Unió Europea i que pot afectar greument als cultius i plantes ornamentals.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya informa de l’existència de la Xylella fastidiosa, un bacteri considerat plaga de quarantena prioritària per la Unió Europea i que pot afectar greument als cultius i plantes ornamentals.

Fins al moment no s’ha detectat a Catalunya, però sí a França, Itàlia i Portugal i a diverses zones de l’Estat espanyol (Illes Balears i Alacant).

Aquesta plaga està regulada pel Reglament d’Execució (UE) 2020/1201 sobre mesures per a evitar la introducció i propagació dins de la Unió Europea de la Xylella fastidiosa; i en cas de detectar un focus cal procedir a la seva erradicació immediata i immobilitzar els vivers de la zona tampó. Els cultius més afectats a Europa són l’olivera i l’ametller i entre les plantes ornamentals més atacades destaquen la Polygala myrtifolia, el Nerium oleander (baladre) i la Lavandula.

La Polygala myrtifolia és una planta arbustiva molt utilitzada en parcs i jardins i que pot ser portadora de la Xylella fastidiosa i que la Unió Europea considera d’alt risc. Per aquest motiu, la major part de productors de plantes de Catalunya l’han deixat de cultivar en els darrers anys com a mesura preventiva.

En aquest enllaç podeu consultar tota la informació sobre aquest bacteri i les mesures de seguretat i de prevenció necessàries a tenir en compte.

L’entrada Mesures preventives per a minimitzar el risc de detecció de la Xylella fastidiosa ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/mesures-preventives-per-a-minimitzar-el-risc-de-deteccio-de-la-xylella-fastidiosa/