“Masquefa connecta amb tu”, la nova marca territorial de Masquefa que representa el municipi, reforça el sentiment de pertinença i ens fa ser reconeguts en el nostre entorn

Categories General

Masquefa: una vila connectora de territoris, economia, sostenibilitat, persones, tradició i futur. Aquest és relat territorial i missatge principal que treballarà la marca “Masquefa connecta”.

El passat dilluns 27 de febrer, en un acte al CTC, es va presentar la nova marca territorial de Masquefa: “Masquefa connecta amb tu”.

Els objectius específics per la creació de la marca territorial de Masquefa són:

 • Posicionar-nos: a partir de la definició d’una identitat que esdevé l’element de singularitat per excel·lència d’un territori.
 • Generar un sentiment d’adscripció per part de les comunitats locals a la marca proposada.
 • Treballar les percepcions positives del territori objecte de representació.
 • Element de potenciació, facilitador i d’acompanyament dels processos de promoció econòmica i desenvolupament local del territori.

Els principals eixos i missatges que la marca traslladarà són:

 • Les persones al centre de tot: Masquefa acompanya les persones en totes les etapes de la vida.
 • Model urbà de vila amable, endreçada, accessible i sostenible: model territorial per afavorir la cohesió interna, la sostenibilitat, la mobilitat entre nuclis i la connexió entre ciutadania i serveis.
 • Economia urbana moderna i equilibrada: consolidació d’un teixit econòmic viu i sostenible que aposta per la digitalització, la innovació i el coneixement
 • Vila cohesionada, amb propòsit i valor compartit: que fomenta la participació ciutadana i la intervenció de les persones en la visa social i cultural.

Els veïns han tingut un paper clau en la construcció de la “Marca Masquefa”

La participació ciutadana ha estat un factor fonamental en el desenvolupament de la “Marca Masquefa”. I és que el veïnat ha tingut molt a dir. Durant la fase de participació ciutadana 476 persones van participar en les següents accions:

 • 7 grups de treball amb 58 participants distribuïts per sector d’activitat (càrrecs polítics, tècnics, entitats socials i educatives, comerç i turisme, indústria, entitats esportives i culturals), a partir dels quals teixir i analitzar dinàmiques grupals i, d’aquesta manera, trenar un valor de marca, així com un ideari per a la definició d’un relat territorial.
 • 11 entrevistes en profunditat a diferents persones de Masquefa que per la seva experiència, trajectòria i coneixement poden aportar dades valuoses en la construcció de la narrativa territorial.
 • Enquesta pública per identificar opinions del conjunt de la població i que va ser resposta per 407 persones.

La presentació de “Masquefa connecta amb tu” ha donat pas a una campanya de comunicació integral amb la participació de veïns de Masquefa que han participat i prestat la seva imatge com a reflex del municipi i de la seva ciutadania. Els podeu veure a les xarxes socials, als webs municipals, en cartells, tríptics, lones i vídeos.

 

 

 

L’entrada “Masquefa connecta amb tu”, la nova marca territorial de Masquefa que representa el municipi, reforça el sentiment de pertinença i ens fa ser reconeguts en el nostre entorn ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/masquefa-connecta-amb-tu-la-nova-marca-territorial-de-masquefa-que-representa-el-municipi-reforca-el-sentiment-de-pertinenca-i-ens-fa-ser-reconeguts-en-el-nostre-entorn/