L’Ajuntament de Masquefa insta la convocatòria urgent i extraordinària d’una comissió d’informació i seguiment de l’abocador de Can Mata

Categories General

L’Ajuntament de Masquefa ha tingut coneixement de manera oficiosa que s’estan produint abocaments constants de residus al Dipòsit controlat de Can Mata en una zona de l’abocador ja clausurada per a aquesta finalitat.

L’alcalde, Roger Vázquez, ha expressat que “he demanat a l’alcalde dels Hostalets de Pierola i president de la Comissió de seguiment de l’abocador que convoqui una reunió urgent i extraordinària per donar explicacions i detall d’aquestes actuacions en el marc de l’organisme competent, davant la preocupació dels veïns de Masquefa” i insta a totes les entitats i institucions amb representació a la Comissió a seguir la mateixa via, sol·licitant la convocatòria urgent i extraordinària.

De la mateixa manera, l’Ajuntament de Masquefa ha sol·licitat formalment a l’Agència de Residus de Catalunya i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, com a òrgans competents per raó de matèria, disposar de la informació ambiental, a banda de sol·licitar-ne una reunió amb els màxims responsables.

 

Ampliació de l’abocador de Can Mata

L’Ajuntament de Masquefa va aprovar en Junta de Govern Local, el dia 31 de juliol de 2023, presentar al·legacions tècniques al Pla especial urbanístic de nova fase d’explotació del Dipòsit controlat de residus de Can Mata, és a dir, la nova ampliació de l’abocador aprovada per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, ja que segons el regidor de Planificació Estratègica, Daniel Gutiérrez, “des del nostre punt de vista les especificacions tècniques proposades pel projecte aprovat no garanteixen minimitzar l’impacte negatiu de l’ampliació de l’abocador, i aquest fet compromet de manera seriosa el confort i la salut dels veïns de Masquefa i els valors naturals del territori”.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Masquefa manifesta que el Pla especial urbanístic no defineix prou bé les qüestions normatives rellevants; que els pendents dels talussos de reblert del dipòsit i els acabats no estan prou delimitats; que no es defineixen les mesures de control d’escorrenties superficials per evitar l’erosió dels talussos; que els acabats de talussos són incompatibles amb les estratègies de revegetació que es preveuen, i que cal incorporar mesures complementàries i realistes per evitar les fortes pudors i afectacions als nuclis de població més propers a l’abocador.

Amb aquesta mesura, la presentació de les al·legacions al Pla especial, l’Ajuntament de Masquefa pretén mostrar el seu absolut rebuig a l’ampliació de l’abocador i garantir el mínim impacte possible sobre Masquefa, el seu entorn i la ciutadania.

 

Reunió amb la Plataforma per al tancament de l’abocador de Can Mata

En el marc de presentació amb diferents entitats veïnals i moviments socials, el nou govern de Masquefa va reunir-se el passat mes d’agost amb una representació de la Plataforma per al tancament de l’abocador de Can Mata, amb l’objectiu de posar en comú la visió conjunta sobre el futur de l’abocador, immediat i a llarg termini, i sobre les accions per evitar-ne més ampliacions.

La regidora d’Acció Climàtica, Olga Codina, en nom de l’equip de govern, fa una crida a la participació ciutadana i demana denunciar els episodis de pudors amb l’aplicació mòbil “NasApp” , que “ha de servir perquè quedi constància de l’afectació real i constant de la mala qualitat de l’aire que respirem, a causa del tractament massificat de deixalles a menys d’un quilòmetre de casa nostra”.

 

L’entrada L’Ajuntament de Masquefa insta la convocatòria urgent i extraordinària d’una comissió d’informació i seguiment de l’abocador de Can Mata ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/lajuntament-de-masquefa-insta-la-convocatoria-urgent-i-extraordinaria-duna-comissio-dinformacio-i-seguiment-de-labocador-de-can-mata/