La Policia Local controlarà possibles conductes de risc dels vehicles de mobilitat personal (MVP)

Categories General

La campanya de control estarà activa del 5 a l’11 de setembre.

Aquest mes de setembre la Policia Local de Masquefa durà a terme una campanya de control de les conductes de risc dels vehicles de mobilitat personal (VMP) que atemptin contra la seguretat dels altres usuaris. Aquesta campanya començarà el dilluns dia 5 i durarà fins el proper diumenge 11 de setembre.

La proliferació de vehicles de mobilitat personal (VMP) en zona urbana ha irromput com un nou factor de risc en la mobilitat. Noves formes de desplaçar-se com els patinets, els patinets elèctrics, les plataformes d’una roda, de dues rodes, els segways… han aparegut als pobles i ciutats de Catalunya per quedar-s’hi.

Segons la normativa en vigor, el VMP és un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. Només poden tenir un seient si estan dotats de sistema d’auto-equilibrat.

En concret, de cara als comportaments de circulació dels conductors dels VMP objecte de denúncia, cal considerar els que estan establerts al Reglament General de Circulació (RGC), sens perjudici del que estableixin les Ordenances Municipals:

  • Circular per voreres i zones de vianants: d’acord amb l’article 121 del RGC està prohibida la circulació de tot tipus de vehicles per voreres i zones de vianants. La sanció que correspon és de 200€.
  • Alcohol i drogues: els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.
  • Telèfon mòbil: es podrà denunciar la utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 del RGC, amb la imposició d’una sanció de 200€.
  • Circular dues persones en un VMP: es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles d’un nombre de persones transportades superior al de les places del vehicle, d’acord amb l’article 9.1 del RGC. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones en un VMP es podrà formular la corresponent denúncia que comporta una sanció de 100€.
  • Auriculars: no es podrà utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP, tal com estableix l’article 18.2 del RGC. La sanció per aquesta infracció és de 200€.
  • Parades i estacionaments: als VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments de l’article 90 i següents del RGC.
  • Casc obligatori: els conductors de VMP hauran de portar casc de forma obligatòria. La multa per no fer ús del casc mentre es condueix serà de 200 euros i s’immobilitzarà el vehicle.

 

 

 

L’entrada La Policia Local controlarà possibles conductes de risc dels vehicles de mobilitat personal (MVP) ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/la-policia-local-controlara-possibles-conductes-de-risc-dels-vehicles-de-mobilitat-personal-mvp/