Guia per votar a les eleccions del 14 de febrer

Categories General

A Masquefa s’habilitarà un únic punt de votació presencial a l’interior del Pavelló Municipal 1; mentre que els veïns de La Beguda Alta disposaran del punt de votació al lloc habitual del nucli de La Beguda.

El diumenge 14 de febrer se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya, per a les quals s’han pres mesures extraordinàries de seguretat per evitar els contagis de Covid-19. Cal que la població les tingui clares per minimitzar els riscos i que els comicis es puguin desenvolupar amb normalitat.

El Pavelló Municipal 1, nou punt de votació

Com a gran novetat d’aquests comicis, a Masquefa s’habilitarà un únic punt de votació presencial a l’interior del Pavelló Municipal 1, que substitueix el tradicional punt de votació que s’habilitava durant les eleccions a l’Escola El Turó. L’horari de votació serà l’habitual, de 9 a 20 h, i l’Ajuntament ha adoptat les següents mesures per a garantir el benestar de tots els votants i de les membres de les meses:

 • A l’interior del Pavelló Municipal 1 s’instal·laran un total de nou meses electorals; a les que cal sumar la mesa electoral que també s’habilitarà a La Beguda Alta per als veïns del nucli.
 • Al Pavelló Municipal 1 hi haurà dues portes hàbils per accedir al recinte: una, destinada a les sis meses que corresponen als habitants del poble de Masquefa; i una altra, destinada a les tres meses que corresponen als habitants de les urbanitzacions de Can Parellada, Can Quiseró, El Maset i Can Valls.
 • A l’exterior del Pavelló Municipal 1 s’habilitaran nou cues i s’anirà donant pas de forma controlada a totes les persones que hi vulguin accedir per afavorir que a l’interior del recinte hi hagi el menor número de persones possible. S’organitzarà a fora una cua per a cada mesa i s’habilitaran diferents cartells que indicaran les lletres del cognom per a facilitar la identificació.
 • El Pavelló Municipal 1 i el punt de votació de La Beguda Alta estaran ventilats en tot moment, amb portes i finestres obertes.
 • S’habilitaran calefactors per als membres de totes les meses electorals en cas que sigui necessari.
 • El recorregut que hauran de seguir els votants que accedeixin al Pavelló Municipal 1 serà de sentit únic. Després d’emetre el vot hi haurà un recorregut de sortida que passarà pel Pavelló Municipal 2. Els recorreguts estaran senyalitzats amb una distància mínima de seguretat d’1,5 metres.
 • Els cossos de Protecció Civil i Policia Local i el personal de l’Ajuntament vetllaran al llarg de tota la jornada pel bon funcionament del procés, pel compliment de les mesures de seguretat, i per a resoldre els dubtes que tingui la població tant al Pavelló Municipal 1 com al punt de votació de La Beguda Alta.
 • En tots els punts de votació també hi haurà personal de neteja destinat a realitzar tasques de desinfecció de meses, material, portes d’accés…
 • Els lavabos del Pavelló Municipal 1 i del punt de votació de La Beguda Alta només podran ser utilitzats pels membres de la mesa, en cap cas pels votants.
 • Els membres de les meses del Pavelló Municipal 1 i del punt de votació de La Beguda Alta tindran a la seva disposició equips de protecció individual (EPI): mascareta FFP2, mascareta facial, ulleres, guants i vestit de protecció, tal com estableix el protocol sanitari.
 • Es recomana dur el vot preparat de casa per votar, a fi i efecte de minimitzar el temps d’estada dins el local electoral.
 • Els votants exhibiran el seu DNI de tal manera que els membres de la mesa en puguin veure les dades necessàries; els membres de la mesa no tocaran en cap cas el document.
 • Els membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí que seran els que retiraran el paper que tapa l’urna.

La Generalitat, a més, fa diverses recomanacions per distribuir els votants durant tota la jornada. Són les següents:

 • Els col·lectius de risc votaran preferentment durant les tres primeres hores de la jornada electoral, és a dir, de les 9 a les 12 h.
 • Els votants no pertanyents als col·lectius de risc i que tampoc estiguin en quarantena votaran preferentment a la franja de les 12 a les 19 h.
 • Els col·lectius de persones en quarantena (contagiats, contactes estrets i sospitosos) votaran durant la darrera hora de la jornada electoral, és a dir, de les 19 a les 20 h.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.

L’entrada Guia per votar a les eleccions del 14 de febrer ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/guia-per-votar-a-les-eleccions-del-14-de-febrer/