El Ple de l’Ajuntament aprova nous criteris per a la subvenció de l’IBI i suspèn fins al 31 de desembre el pagament de la taxa d’ocupació de la via pública

Categories General

Amb aquestes mesures l’Ajuntament dona resposta a les necessitats socials i econòmiques derivades de la pandèmia de la Covid-19.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa, reunit en sessió ordinària el passat 28 de maig, va donar llum verda a noves mesures de suport a les famílies i comerços del municipi i al sector local de la restauració amb l’objectiu de pal·liar els efectes socials i econòmics provocats per la pandèmia de la Covid-19.

Elena Fernández, regidora d’Hisenda, explica que “en el marc de les nostres competències com a ajuntament hem apostat per dur a terme diferents modificacions fiscals que ens permetran compensar els esforços i sacrificis que tota la nostra població està duent a terme durant aquesta crisi”. Elena Fernández, a més, afegeix que “també hem revisat els criteris d’atorgament de subvencions per al pagament de l’IBI per tal que se’n puguin beneficiar tots els col·lectius en situació de vulnerabilitat”.

Les persones amb discapacitat i les víctimes de violència de gènere podran optar a la subvenció de l’IBI

Un dels punts aprovats pel Ple municipal a finals del passat 28 de maig va ser la modificació de les bases que regulen l’atorgament d’ajuts econòmics per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Així, si fins ara la subvenció anava destinada exclusivament a persones majors de 65 anys, pensionistes, famílies monoparentals i aturats de llarga durada, a partir d’aquest 2020 també podran sol·licitar l’ajut les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% i les persones víctimes de violència de gènere que reuneixin els requisits establerts en les bases.

En aquest sentit, s’entén per persones amb un grau de discapacitat superior al 65% aquelles persones que acreditin mitjançant Resolució administrativa i/o judicial ser reconegudes amb aquest grau de discapacitat i que la dita discapacitat estigui vigent en el moment de sol·licitar l’ajut. I s’entén per víctima de violència de genera aquella persona que ha patit situacions de violència de gènere reconegudes mitjançant qualsevol dels mitjans que preveu l’article 33 de la Llei 5/2008.

L’Ajuntament suspèn fins al 31 de desembre el pagament de la taxa d’ocupació de la via pública

Finalment el Ple de l’Ajuntament de Masquefa també ha donat llum verda a la modificació de les ordenances municipals número 9 i 11 que regulen la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions; i la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, respectivament.

Així, l’Ajuntament n’ha suspès la seva aplicació fins al 31 de desembre del 2020 per tal de pal·liar els efectes econòmics que la Covid-19 ha generat en tots aquells comerços, bars i restaurants afectats per la pandèmia i que no han pogut obrir les seves portes durant l’estat d’alarma.

L’entrada El Ple de l’Ajuntament aprova nous criteris per a la subvenció de l’IBI i suspèn fins al 31 de desembre el pagament de la taxa d’ocupació de la via pública ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/el-ple-de-lajuntament-aprova-nous-criteris-per-a-la-subvencio-de-libi-i-suspen-fins-al-31-de-desembre-el-pagament-de-la-taxa-docupacio-de-la-via-publica/