De les 22 a les 06 h, confinament nocturn per lluitar contra la Covid-19

Categories General

La Generalitat de Catalunya ha adoptat mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la Covid-19 i protegir la salut de la població, d’aplicació a tot Catalunya.

A partir de la nit del 25 d’octubre es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 06 hores.

A continuació, incorporem les excepcions a aquestes limitacions:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la farmàcia més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores del matí), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada
 • La circulació de vehicles amb origen i destí fora de Catalunya.

Certificat d’autoresponsabilitat

Si has de sortir per alguna causa justificada durant l’horari de confinament, has de fer servir el certificat d’autoresponsabilitat que trobaràs en aquest enllaç.

Horaris de tancament d’activitats al públic

 • Serveis, comerç minorista i restauració: 21 hores. Restauració a domicili, fins a les 22 hores.
 • Activitats recreatives i esportives autoritzades: 21 hores
 • Els espectacles públics i les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.
 • La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

L’entrada De les 22 a les 06 h, confinament nocturn per lluitar contra la Covid-19 ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/de-les-22-a-les-06-h-confinament-nocturn-per-lluitar-contra-la-covid-19/