Bonificació del cànon de l’aigua per a col·lectius vulnerables

Categories General

Les sol·licituds es poden fer trucant al 012, presencialment a la seu central de l’Agència Catalana de l’Aigua o en aquest enllaç.

La Generalitat de Catalunya ha obert la campanya de bonificacions del cànon de l’aigua per a persones grans i grups vulnerables.

Aquesta bonificació s’aplica a uns col·lectius específics (perceptors de pensions mínimes, llars que tinguin tots els membres en situació d’atur, persones amb risc d’exclusió, etc.) i consisteix a reduir el valor de les tarifes aplicables o fins i tot, amb consums continguts, que no es pagui el cànon de l’aigua.

Pels sol·licitants amb dret a l’aplicació, el cànon de l’aigua és gratuït si el consum no supera el primer tram del cànon de l’aigua (18 m³ en factures bimestrals o 27 m³ en factures trimestrals). Aquest límit també pot variar segons el nombre de persones que conviuen a l’habitatge si l’abonat ja disposa de l’ampliació de trams del cànon de l’aigua per a 4 o més persones. Si, en canvi, la factura supera el primer tram (i, per tant, a la factura apareixen altres trams addicionals del cànon de l’aigua), s’aplicarà un 50% de deducció en les tarifes vigents del tribut. La tarifa social del cànon és complementària i independent de les eventuals bonificacions que l’ajuntament tingui establertes per la resta de conceptes que compren la factura.

Les sol·licituds es poden fer trucant al 012, presencialment a la seu central de l’Agència Catalana de l’Aigua o en aquest enllaç.

L’entrada Bonificació del cànon de l’aigua per a col·lectius vulnerables ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/bonificacio-del-canon-de-laigua-per-a-collectius-vulnerables/