Ajuts individuals de menjador escolar de l’EBM La Baldufa per al curs 2020-2021

Categories General

Les persones interessades a sol·licitar aquests ajuts han de presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació acreditativa de l’1 al 15 de juliol al registre d’entrada, preferentment a través de la seu de tramitació electrònica que es troba al web www.masquefa.cat. En els casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, poden demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Vilatà, al  carrer Major 93.

L’Ajuntament de Masquefa –a través de la Regidoria d’Educació- ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar de l’Escola Bressol Municipal (EBM) La Baldufa per al curs 2020-2021, integrada en el servei municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família de Masquefa.

Les sol·licituds es podran presentar de l’1 al 15 de juliol al registre d’entrada del consistori preferentment a través de la seu de tramitació electrònica al web www.masquefa.cat. En els casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, poden demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Vilatà, trucant al telèfon 93.772.50.30. L’Ajuntament recorda que en el moment de formalitzar la sol·licitud, també caldrà entregar tota la documentació necessària.

Qui pot demanar la beca?

Poden ser beneficiàries de l’ajut aquelles persones empadronades a Masquefa que siguin usuaris de l’EBM La Baldufa i que necessitin gaudir del servei de menjador per raó de les seves circumstàncies personals o familiars. Així, són requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar de l’escola bressol:

 • Estar matriculat a l’EBM La Baldufa.
 • Estar empadronat a Masquefa o al nucli de La Beguda Alta.
 • Presentar la sol·licitud en l’imprès corresponent i la documentació acreditativa en els terminis establerts de la convocatòria.
 • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics.
 • No tenir cap deute per qualsevol concepte amb el Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família i amb l’Ajuntament de Masquefa.

Quina documentació cal entregar?

 • Imprès de sol·licitud (disponible a l’Oficina d’Atenció al Vilatà o masquefa.cat).
 • Documentació referent a la informació econòmica de tots els membres de la unitat familiar.
  • Declaració de renda de l’exercici 2019 i informe de vida laboral actualitzat de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  • Només en el cas de no tenir obligació de fer la declaració de renda, o en cas que no s’hagi treballat mai, caldrà presentar alguna de les següents documentacions dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
   • Informe de vida laboral actualitzat + certificat de retencions de l’empresa 2019 (sol·licitar-ho a la mateixa empresa).
   • Informe de vida laboral actualitzat + certificat del SOC què especifiqui si es rep o no prestació d’atur + certificat de l’INSS que especifiqui si és beneficiari o no d’una pensió.
  • Qualsevol altra documentació que es consideri necessària per tal d’acreditar la situació econòmica de la unitat familiar.

Per conèixer amb més detall tot el procediment i aportar també documentació complementària, podeu descarregar les bases de la convocatòria.

 

L’entrada Ajuts individuals de menjador escolar de l’EBM La Baldufa per al curs 2020-2021 ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/ajuts-individuals-de-menjador-escolar-de-lebm-la-baldufa-per-al-curs-2020-2021/