Subsidi especial per desocupació per a les persones que han esgotat la seva prestació entre el 14 de març i el de 30 de juny de 2020

Categories General

El termini de sol·licituds finalitza el 30 de novembre.

El Consell de Ministres ha aprovat un nou subsidi especial per desocupació per a les persones que han esgotat la seva prestació entre el 14 de maç i el de 30 de juny de 2020. Les sol·licituds es poden presentar del 6 al 30 de novembre a través de tres canals:

Poden ser beneficiaris d’aquest subsidi les persones que compleixin els següents requisits:

  • Els que hagin esgotat la prestació contributiva en data posterior all 14 de març del 2020 i anterior al 30 de juny del 2020 i que no tinguin dret a cap altre subsidi.
  • Els que hagin esgotat en data posterior al 14 de març de 2020 i anterior al 30 de juny de 2020 algun dels subsidis següents:
    • El subsidi per desocupació en qualsevol de les modalitats regulades en el capítol III del títol III de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
    • Subsidi extraordinari d’atur (SED)
    • Subsidi de cotitzacions insuficients
    • Renda activa d’inserció

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.

L’entrada Subsidi especial per desocupació per a les persones que han esgotat la seva prestació entre el 14 de març i el de 30 de juny de 2020 ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/subsidi-especial-per-desocupacio-per-a-les-persones-que-han-esgotat-la-seva-prestacio-entre-el-14-de-marc-i-el-de-30-de-juny-de-2020/