Reduir la presència d’impropis a les àrees de contenidors és cosa de tothom

Categories General

Els residus dipositats en la fracció que no els correspon provoquen costos ambientals i econòmics que afecten a tots els veïns.

El passat mes de maig el percentatge d’impropis detectats a Masquefa en la recollida selectiva de la fracció de paper i cartró es va elevar fins al 9,33%; mentre que la mitjana de generació d’impropis a Catalunya en aquesta fracció se situa en el 6%. En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que la generació de residus impropis a les àrees de contenidors distribuïdes arreu del poble comporta importants efectes negatius en el medi ambient i en l’economia del municipi i de tots els seus veïns.

El percentatge d’impropis presents als envasos, per exemple, fa pujar o baixar els ingressos que l’organització Ecoembes efectua al consistori. Mentrestant, els impropis presents a la fracció orgànica compliquen el reciclatge i l’obtenció de compost de qualitat i fan que pugin o baixin les despeses que es paguen a la planta de compostatge.

En canvi, reciclant els residus orgànics correctament es redueix l’impacte ambiental que generen (lixiviats, emissió de gasos d’efecte hivernacle…) i se’ls dona un nou ús, transformant-los en electricitat o en compost per adobar els camps. La presència d’altres materials com bosses de plàstic, pots de vidre o tèxtils a l’orgànica dificulta el procés de reciclatge. Per tant, reciclant les restes orgàniques correctament s’aconsegueix més estalvi per cada tona d’orgànica que no entra a l’abocador, més retorn econòmic segons siguin la quantitat i qualitat dels residus orgànics recollits selectivament i un menor impacte ambiental dels residus que es generen.

Així doncs, a part dels costos mediambientals directes la generació d’impropis implica un sobrecost econòmic directe per a l’Ajuntament -que ha de pagar el tractament d’aquests impropis- i una disminució d’ingressos per la penalització de deixar de rebre una part del retorn de cànon que paga l’Agència de Residus per fomentar el reciclatge.

 

 

L’entrada Reduir la presència d’impropis a les àrees de contenidors és cosa de tothom ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/reduir-la-presencia-dimpropis-a-les-arees-de-contenidors-es-cosa-de-tothom/