Participa als tallers de formació d’accés a l’administració pública del Consell Comarcal

Categories General

Les sessions es duran a terme durant el mes de desembre en format telemàtic.

Aquest mes de desembre el Consell Comarcal de l’Anoia impulsa un nou programa de cursos de formació d’accés a l’administració pública amb l’objectiu de promoure l’ús del canal digital i dels mitjans d’identificació electrònica entre els col·lectius obligats. Els tallers, de dues hores de durada cadascun i que comptaran amb un suport posterior en la part pràctica, es duran a terme telemàticament:

  • “Promoció del canal electrònic en la relació amb les empreses”: taller formatiu per a que les empreses coneguin i utilitzin el canal digital per relacionar-se amb l’administració pública. Divendres 11 de desembre, de 09.30 a 11.30 h. Formalitza la teva inscripció en aquest enllaç.
  • “Promoció del canal electrònic en la relació amb els professionals”: taller formatiu per a que els professionals coneguin i utilitzin el canal digital per relacionar-se amb l’administració pública. Dimarts 15 de desembre, de 09.30 a 11.30 h. Formalitza la teva inscripció en aquest enllaç.
  • “Promoció del canal electrònic en la relació amb els professionals i artesans”: taller formatiu per a que els professionals i artesans coneguin i utilitzin el canal digital per relacionar-se amb l’administració pública. Dilluns 21 de desembre, de 18 a 20 h. Formalitza la teva inscripció en aquest enllaç.

En aquest sentit, cal recordar que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració
  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

L’entrada Participa als tallers de formació d’accés a l’administració pública del Consell Comarcal ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/participa-als-tallers-de-formacio-dacces-a-ladministracio-publica-del-consell-comarcal/