Nomenament de la senyora Sònia Manzanares Polo, funcionària de carrera, com a tècnica de Medi Ambient

Categories General

El nomenament es fa a efectes del dia 17 de juliol de 2023.

L’Ajuntament de Masquefa ha nomenat a la senyora Sònia Manzanares Polo com a tècnica de Medi Ambient funcionària de carrera del consistori.

El nomenament s’ha dut a terme en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal 2022-2024, entre els quals està inclosa la plaça de tècnic de Medi Ambient.

L’entrada Nomenament de la senyora Sònia Manzanares Polo, funcionària de carrera, com a tècnica de Medi Ambient ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/nomenament-de-la-senyora-sonia-manzanares-polo-funcionaria-de-carrera-com-a-tecnica-de-medi-ambient/