L’ús de l’aigua per emplenar les piscines queda limitat durant l’estat d’excepcionalitat per sequera

Categories General

Durant l’estat d’excepcionalitat no es permet omplir ni reomplir en cap cas les piscines privades d’ús individual o unifamiliar, ni tampoc aquelles piscines sense sistemes de recirculació.

L’Ajuntament de Masquefa recorda a tota la població que la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera a Catalunya estableix diferents directrius sobre l’ompliment i/o reompliment de les piscines, tant municipals i comunitàries com individuals o unifamiliars.

En aquest sentit, durant l’estat d’excepcionalitat per sequera -l’escenari en el que ens trobem actualment a Masquefa- la Generalitat de Catalunya estableix la següent normativa d’obligat compliment per a tots els ens públics i per a tots els particulars:

  • No està permès l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar: aquelles piscines destinades únicament a la família i convidats del propietari, o ocupant, incloent l’ús relacionat amb el lloguer de cases per a ús familiar.
  • Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
  • Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total (si son de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i també les piscines d’ús privat tipus 3A, que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Les piscines d’ús privat A3 són les piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d’agroturisme, centres educatius o similars.
  • En centres educatius es permet l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.
  • Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Per a més informació sobre totes les mesures i restriccions vinculades a la sequera podeu consultar aquest enllaç.

L’entrada L’ús de l’aigua per emplenar les piscines queda limitat durant l’estat d’excepcionalitat per sequera ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/lus-de-laigua-per-emplenar-les-piscines-queda-limitat-durant-lestat-dexcepcionalitat-per-sequera/