L’alumnat de l’Institut de Masquefa treballa en la prevenció de les violències de gènere

Categories General

El projecte pretén dotar de competències crítiques a joves de 12 a 17 anys perquè puguin detectar i revertir relacions abusives des d’una posició crítica i compromesa en contra de les violències de gènere.

Aquest mes d’octubre ha començat a l’Institut de Masquefa un projecte impulsat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament i adreçat a l’alumnat a partir de primer d’ESO. Es tracta d’una iniciativa per a la prevenció de les violències de gènere, desenvolupada per l’entitat Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

El projecte rep per nom “XAJI, Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat” i es desenvolupa en el marc de l’educació entre iguals i l’aprenentatge cooperatiu, amb l’objectiu de contribuir a que es produeixin processos de detecció de les relacions abusives a l’interior dels centres educatius i facilitar el procés de canvi en relació als valors, actituds i models relacionals igualitaris, dialògics i amb perspectiva de gènere.

El projecte pretén dotar de competències crítiques a joves de 12 a 17 anys perquè puguin detectar i revertir relacions abusives des d’una posició crítica i compromesa en contra de les violències de gènere, a favor de l’equitat i la convivència a través de la Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat.

Poder consultar tota la informació sobre aquest projecte en aquets enllaç.

L’entrada L’alumnat de l’Institut de Masquefa treballa en la prevenció de les violències de gènere ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/lalumnat-de-linstitut-de-masquefa-treballa-en-la-prevencio-de-les-violencies-de-genere/