La Beguda Alta comptarà amb una xarxa de sanejament d’aigües residuals totalment renovada

Categories General

L’Ajuntament de Masquefa està executant prèviament el desbrossament i reparació de les canonades de sanejament.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està desplegant un projecte per a millorar el sanejament i depuració de les aigües residuals de Masquefa, i que consisteix en la millora dels col·lectors que transporten les aigües residuals cap a la depuradora que hi ha ubicada al Maset.

En aquest sentit, una de les actuacions previstes pròximament és la connexió del col·lector d’aigües residuals de La Beguda Alta fins a la depuradora a través d’estacions de bombament. Abans, però, de la realització d’aquests treballs l’Ajuntament de Masquefa està executant el desbrossament i arranjament de les canonades del sistema de sanejament de La Beguda Alta; en concret, en la zona que abans de l’annexió de La Beguda Alta a Masquefa a finals de l’any 2018 estava integrada dins el municipi de Sant Llorenç d’Hortons.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, detalla que “en el moment de l’annexió a Masquefa aquesta zona de La Beguda Alta que era competència de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons presentava una mancança pel que fa sistema de clavegueram. Per tant, ens hem trobat amb els deures pendents per part d’altres administracions i ara ens pertoca a nosaltres assumir aquestes tasques que permetran que a partir d’ara les aigües residuals ja no vagin a parar a la llera i es connectin directament amb la depuradora”.

L’alcalde de Masquefa, a més, recalca que “l’Ajuntament de Masquefa té actualment tots els nuclis connectats a una xarxa de sanejament. De fet, som l’únic municipi de la comarca que ho ha fet possible; i tot, gràcies a un treball ingent al llarg dels darrers anys. Ara, però, ens pertoca arremangar-nos i de la mà de l’ACA assumir aquestes tasques sobrevingudes”.

Cal recordar que Masquefa disposa d’un sistema de sanejament ampli, que connecta diversos nuclis del municipi amb la depuradora, on es tracten les aigües residuals. La planta es va posar en servei l’any 2002 i té un cabal de disseny de 3.400 m3/dia, equivalent a una població de 19.833 habitants.

Els nuclis de població de Masquefa estan dispersos i la complicada orografia del terreny ha comportat que els col·lectors, que traslladen les aigües residuals fins a la depuradora, s’hagin ubicat majoritàriament dins les lleres dels torrents de la zona. Això provoca que els col·lectors estiguin més exposats a trencaments per les avingudes d’aigua en temps de pluja, ja què els torrents per els que discorren tenen un pendent elevat i molta capacitat d’erosionabilitat.

Per tot plegat, l’objecte d’aquest projecte impulsat per l’ACA és buscar alternatives al traçat dels col·lectors del sistema de Masquefa en els llocs on es produeixen habitualment més incidències, concretament a la zona de l’estació de bombament de Can Parellada, a la Font del Molí i Can Quiseró.

L’entrada La Beguda Alta comptarà amb una xarxa de sanejament d’aigües residuals totalment renovada ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/la-beguda-alta-comptara-amb-una-xarxa-de-sanejament-daigues-residuals-totalment-renovada/