FGC reordenarà l’arbrat a l’entorn de l’estació de ferrocarril de Masquefa

Categories General

Actualment s’està procedint a la tala de quatre exemplars i a la seva substitució per noves alzines i arbres de jardí que repoblaran i ampliaran la zona verda de la plaça Josep Maria Vila i de l’estació.

Dins de l’estratègia de robustament del servei ferroviari i per tal de garantir la seguretat, des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es va encarregar un estudi per part d’una empresa especialitzada en jardineria, classificant tots els arbres i masses boscoses que es troben als terrenys propers a la plataforma ferroviària de Masquefa, establint-se un classificació de cada exemplar en base al risc d’afectació sobre la infraestructura ferroviària, tot analitzant-se tant l’estat de l’arbre com la seva situació.

Concretament s’ha talat un arbre al carrer Montserrat i tres a la plaça Josep Maria Vila, un dels quals arrel de les ventades succeïdes la tarda del passat 2 de març, va trencar dues grans branques que van afectar l’andana de la via descendent de l’estació de Masquefa, així com la catenària.

És en aquest sentit i per tal d’evitar que es reprodueixin successos que puguin representar un risc tant per les persones com per al servei ferroviari, que des d’FGC en contacte permanent amb l’Ajuntament de Masquefa, s’està procedint a efectuar la tala dels esmentats exemplars per a substituir-los per noves alzines de grans dimensions (en el cas de la plaça Josep Maria Vila) i per  nous arbres de jardí acordats amb el consistori -que per la seva mida i característiques no puguin representar un risc- que serviran per a enjardinar l’entorn de l’estació de ferrocarril.

L’entrada FGC reordenarà l’arbrat a l’entorn de l’estació de ferrocarril de Masquefa ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/fgc-reordenara-larbrat-a-lentorn-de-lestacio-de-ferrocarril-de-masquefa/