Convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2023

Categories General

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 14 d’abril i finalitza el 30 de juny, ambdós inclosos.

L’Ajuntament de Masquefa informa que s’ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2023. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig.

Les obres objecte de les sol·licituds d’ajuts no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de l’AHC, mitjançant les oficines locals d’habitatge, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica de la inspecció tècnica de l’habitatge, a excepció del que es disposa la base reguladora 3.2.b).

Per al pagament de les quanties subvencionables caldrà presentar la documentació justificativa que correspongui abans del 29 de juny de 2024. A l’annex 1 de la resolució es detalla la documentació que s’ha d’aportar en les diferents fases del procediment.

L’entrada Convocatòria de subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2023 ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/convocatoria-de-subvencions-per-a-obres-darranjament-en-linterior-dels-habitatges-per-a-persones-grans-per-a-lany-2023/