Convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per al 2024

Categories General

Lloguer

Estan disponibles per a les persones que tinguin 35 anys o menys, i per a les majors de 65 anys. 

El Govern de la Generalitat obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió dhabitatge o habitació per a lany 2024.

Termini per a presentar les sol·licituds:

-Pels que tinguin 35 anys o menys: de l’11 de març al 12 d’abril. 

-Pels que tinguin 65 anys o més: del 27 de febrer al 27 de març. 

La sol·licitud sha de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. Sha dadreçar a lAgència de lHabitatge de Catalunya, ha danar acompanyada de la documentació que es detalla a la base reguladora 8 i es pot presentar:

  • Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer). Per a demanar-la, cal disposar de la identificació digital IdCATmòbil. 
  • A les oficines del Consell Comarcal, amb cita prèvia. 
  • A la seu de lentitat titular o administradora de lhabitatge, en els casos de llogaters dhabitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
  • A lAgència de lHabitatge de Catalunya.

Trobaràs més informació a habitatge.gencat.cat

L’entrada Convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per al 2024 ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/convocatoria-dajuts-al-pagament-del-lloguer-per-al-2024/