Ban informatiu per a la neteja i manteniment de parcel·les i terrenys

Categories General

Recorda als propietaris les seves responsabilitats en matèria de conservació dels espais naturals privats. 

L’Ajuntament de Masquefa ha posat en marxa la campanya de neteja i manteniment de parcel·les i terrenys, amb l’objectiu de garantir la seguretat i prevenir incendis forestals. Aquesta iniciativa, basada en ban informatiu emès des de l’Alcaldia, recorda als propietaris les seves responsabilitats en la conservació dels seus terrenys.

En aquest sentit, se subratlla la necessitat que les persones propietàries mantinguin les seves parcel·les i solars en condicions de seguretat, netes de runes, residus i vegetació seca. I es destaca l’obligatorietat de realitzar com a mínim una neteja entre els mesos de març i maig, amb l’advertiment que el no compliment d’aquesta obligació pot conduir a sancions i multes.

Amb l’arribada de l’estiu i en les condicions actuals, marcades per la sequera i un alt risc d’incendis, la regidoria d’Acció Climàtica apel·la la responsabilitat dels propietaris per garantir la seguretat de les persones i els béns. Això implica mantenir els terrenys nets durant tot l’any i complir amb la normativa vigent per evitar riscos. A partir de l’abril, l’Ajuntament iniciarà la seva tasca de control sobre l’adequació dels terrenys privats; es poden prendre mesures coercitives contra aquells propietaris que no compleixin el ban.

També es recorda als propietaris que els treballs de neteja de vegetació han de realitzar-se fora del període d’alt risc d’incendi. Per tant, es reitera la prohibició de realitzar aquestes tasques entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

L’entrada Ban informatiu per a la neteja i manteniment de parcel·les i terrenys ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/ban-informatiu-per-a-la-neteja-i-manteniment-de-parcelles-i-terrenys/