Ajuts individuals de menjador escolar de l’EBM La Baldufa pel curs 2023-2024

Categories General

Les sol·licituds s’han de presentar de l’1 al 14 de juliol, omplint el formulari d’inscripció i presentant-lo al registre d’entrada de l’Ajuntament o a través del portal de tràmits.

L’Ajuntament de Masquefa ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar de l’Escola Bressol Municipal (EBM) La Baldufa pel curs 2023-2024. Aquestes subvencions tenen com a objectiu minorar el cost del servei de menjador per a aquelles famílies que, a més de fer front a la despesa d’escola bressol, necessiten aquest servei complementari, per tal que la despesa total que hagin de suportar no sigui tant costosa.

Les persones beneficiaries poden ser aquelles persones empadronades a Masquefa que siguin usuaris de l’escola bressol, dels grups d’Infantil 0 (de 4 a 12 mesos) i d’Infantil 1 (d’1 a 2 anys) que necessitin fer ús del servei de menjador.

Són requisits per poder sol·licitar l’ajut individual de menjador escolar de l’escola bressol municipal:

  • Estar matriculat a la l’EBM La Baldufa, en els grups d’Infantil 0 (de 4 a 12 mesos) i d’Infantil 1 (d’1 a 2 anys).
  • Estar empadronat a Masquefa tant l’infant usuari del servei, com qui tingui/exerceixi la seva pàtria potestat.
  • Presentar la sol·licitud en l’imprès de sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis establerts per la corresponent convocatòria.
  • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics.
  • No tenir cap deute per qualsevol concepte amb el Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família, ni amb l’Ajuntament de Masquefa.

Les sol·licituds es podran presentar de l’1 al 14 de juliol emplenant el formulari d’inscripció i presentant la documentació acreditativa. La sol·licitud es presentarà al registre d’entrada de l’Ajuntament, a través del portal de tràmits o presencialment a l’OAV amb cita prèvia.

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a l’adreça educació@masquefa.net o trucar al telèfon 93 772 50 30 (ext. 8). Les bases de la convocatòria les podeu consultar aquí.

L’entrada Ajuts individuals de menjador escolar de l’EBM La Baldufa pel curs 2023-2024 ha aparegut primer a Notícies de l'Ajuntament de la Vila de Masquefa.

Font: Ajuntament de Masquefa

http://masquefa.cat/noticies/ajuts-individuals-de-menjador-escolar-de-lebm-la-baldufa-pel-curs-2023-2024/